Používáme soubory cookie

%%CC_HEADLINE.text#2%%

Abychom pro vás mohli naše webové stránky optimálně navrhnout a neustále je vylepšovat, používáme soubory cookie a externí komponenty. Můžete si vybrat, které služby chcete povolit. Další informace jsou k dispozici v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

%%CC_NOTICE.text#2%%
Konfigurovat
%%CC_BUTTON_CONFIGURE.text#2%%
X

Pokyny týkající se ochrany osobních údajů dle čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Těší nás Váš zájem o naši společnost a naše internetové stránky.

Ochrana údajů a především ochrana Vašich údajů, je pro nás velice důležitá. V tomto dokumentu bychom Vás chtěli informovat o shromažďování a používání osobních údajů.

Shromažďování osobních údajů

Osobní údaje jsou takové údaje, které lze použít k identifikaci osoby nebo pomocí kterých lze zpětně dohledat konkrétní osobu. Takovými údaji jsou například jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Patří však mezi ně také koníčky, zájmy, členství v organizacích nebo historie stránek zobrazených na internetu.

Všechny internetové stránky společnosti Gustav Hensel GmbH & Co. KG můžete zpravidla navštívit i bez poskytnutí svých osobních údajů. Pokud by bylo potřeba, abyste zadali své jméno, adresu nebo jiné osobní údaje, budete na to předem upozorněni. Vaše osobní uživatelská data využíváme k vylepšování stránek společnosti Gustav Hensel GmbH & Co. KG, aby pro Vás byly užitečnější a jejich používání bylo pohodlnější a snadnější.

Pokud se rozhodnete společnosti Gustav Hensel GmbH & Co. KG sdělit své osobní údaje přes internet, např. pro účely komunikace nebo objednávky, budeme s těmito údaji zodpovědně a pečlivě nakládat v souladu s přísnými požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a také německého nového spolkového zákona o ochraně dat (BDSG-neu).

Když navštívíte internetové stránky, získává společnost Gustav Hensel GmbH & Co. KG určité provozní údaje (například IP adresu, zobrazené stránky a datum a čas návštěvy) a ukládá je pro účely zabezpečení. Tyto údaje potenciálně umožňují identifikaci, avšak společnost Gustav Hensel GmbH & Co. KG je používá pouze k analýze chování uživatelů a vypracování statistik. Splňujeme a dodržujeme při tom všechny požadavky a vysoké nároky německého zákona o ochraně údajů pro služby internetu (TDDSG) a německého nařízení o ochraně dat pro společnosti v oblasti telekomunikací (TDSV). Neprobíhá žádná identifikace ani vyhodnocování dat na úrovni osob. Vyhrazujeme si právo provádět statistickou analýzu anonymizovaných dat.

Obecné pokyny: Správci údajů a jejich práva

Ochrana Vašich údajů je pro nás velice důležitá. Těmito obecnými pokyny pro ochranu osobních údajů bychom Vám chtěli sdělit následující informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

Správce osobních údajů

Odpovědnost za zpracování údajů nese:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Gustav-Hensel-Str. 6
D-57368 Lennestadt
Telefon: +49 (0) 2723/609-0
Fax: +49 (0) 2723/60052
E-mail: info@hensel-electric.de

Další informace týkající se našeho podnikání, údajů o osobách s oprávněním k zastupování a další kontaktní možnosti naleznete na stránkách https://www.hensel-electric.de/de-de/impressum/

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V rámci naší společnosti jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Herr Ralf Cordes
Gustav-Hensel-Str. 6
D-57368 Lennestadt
Telefon: +49 (0) 2723/609-0
Fax: +49 (0) 2723/60052
E-mail: datenschutz@hensel-electric.de

Vaše práva

Každý subjekt údajů má v rámci zákonných předpisů právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo na opravu dle čl. 16 GDPR, právo na výmaz dle čl. 17 GDPR, právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Tato práva lze uplatnit pouze v rozsahu stanoveném zákonem.

Probíhá-li zpracování údajů na základě Vašeho souhlasu, můžete jej kdykoli a bez udání důvodu odvolat. Zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu tím zůstane nedotčena.

Probíhá-li zpracování údajů na základě našeho oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, přísluší Vám navíc právo kdykoli vznést námitku proti zpracování údajů, pokud z naší strany nebudou prokázány závažné oprávněné důvody pro zpracování údajů, které by převážily nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo které by sloužily k dalšímu zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Na příslušný právní základ pro zpracování se poukazuje níže.

Právo podat stížnost

Máte právo kdykoli podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu údajů. Budete-li toho názoru, že zpracování Vašich osobních údajů neprobíhá v souladu se zákony na ochranu osobních údajů, chceme Vás požádat, abyste se spojili s námi nebo s naším pověřencem pro ochranu osobních údajů.

Aktuálnost a změna tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Aktuální platnost tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje k jeho stavu z června 2020. Vzhledem k dalšímu rozšiřování našich webových stránek a nabídek nebo na základě změn zákonných či úředních předpisů může být nutné toto prohlášení o ochraně osobních údajů upravit. Aktuálně platné prohlášení o ochraně osobních údajů lze kdykoli zobrazit a vytisknout na webové stránce na adrese https://enyguide.de/cs/Enyguide/PrivacyPolicy/PrivacyPolicy_cs.html.

Všeobecné informaceo ochraně osobních údajů pro návštěvníky domovské stránky

Tyto informace týkající se ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování údajů na webových stránkách www.enyguide.de.

Jaké údaje se zpracovávají?

Při návštěvě našich webových stránek

Při načtení a otevření našich webových stránek probíhá přenos informací mezi internetovým prohlížečem na Vašem zařízení a serverem našich webových stránek. Informace přenesené k nám se dočasně uloží do takzvaného souboru protokolu. Při tom se bez Vašeho přičinění shromáždí a uloží – do jejich automatického odstranění, ke kterému dojde zpravidla do jednoho týdne po uložení – následující informace:

 • IP adresa počítače, který vyslal dotaz
 • datum a čas přístupu
 • název a URL požadovaného souboru
 • webová stránka, ze které došlo k přístupu (URL odkazujícího serveru)
 • použitý prohlížeč a případně operační systém Vašeho počítače a název vašeho poskytovatele internetových služeb

Dále při návštěvě našich webových stránek používáme soubory cookie, služby analýzy a další nástroje a doplňky (viz „Zvláštní upozornění týkající se souborů cookie a nástrojů pro analýzu“).

Předávání osobních údajů třetím stranám

Neprobíhá žádné předávání Vašich osobních údajů třetím osobám k jiným než níže uvedeným účelům. Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám pouze v následujících případech a v uvedeném rozsahu:

 • pokud jste k tomu udělili svůj výslovný souhlas dle č. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
 • pokud je předání dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR nutné k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků a neexistuje žádný důvod předpokládat, že máte závažný a oprávněný zájem na nezpracování svých údajů
 • pokud pro předání dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR existuje povinnost ze zákona
 • pokud je to dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR nebytné k plnění smluvního vztahu s vámi nebo
 • pokud ke zpracování údajů ve smyslu čl. 28 GDPR využíváme smluvně vázaného a pečlivě vybraného zpracovatele

Zabezpečení údajů

V průběhu Vaší návštěvy našich webových stránek používáme rozšířený způsob zabezpečení pomocí metody SSL (Secure Socket Layer) vždy s nejvyšší úrovní šifrování, kterou Váš prohlížeč podporuje. Zpravidla to bývá 256bitové šifrování. Pokud Váš prohlížeč nepodporuje 256bitové šifrování, bude použita verze 3 starší technologie 128bitového šifrování. Pokud jste k naší webové stránce připojení zabezpečeným způsobem a přenosy dat jsou šifrované, pak se ve spodní stavové liště Vašeho prohlížeče zobrazí symbol klíče nebo zámku.

Nadto používáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu Vašich údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou či úplnou ztrátou, zničením nebo neoprávněným přístupem třetí strany. Bezpečnostní opatření neustále zlepšujeme podle technického vývoje.

3D konfigurator ENYGUIDE online

Pomocí konfigurátoru ENYGUIDE lze plánovat rozvody z rozvodnic typu Enystar nebo Mi. K tomuto účelu probíhá smluvní ukládání údajů. Existuje také možnost registrace. K tomu se pro každého zákazníka vytvoří přístup chráněný heslem. Údaje shromážděné v rámci registrace se používají pouze k účelům přihlášení ke konfigurátoru ENYGUIDE (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Konfigurátor umožňuje zobrazení a další zpracování plánovaných projektů. Vaše údaje se ukládají na našich serverech a nepředávají se třetím stranám.
Udržujte své heslo pečlivě v tajnosti, aby nemohlo dojít k jeho zneužití, a ve vlastním zájmu dbejte na to, aby byly Vaše údaje stále aktuální. Nesete odpovědnost za veškerou činnost prováděnou pod Vaším uživatelským jménem, pokud k ní došlo Vaším zapříčiněním.

Pokud své uživatelské údaje zapomenete, zpracujeme Vaši e-mailovou adresu, abychom Vám mohli poskytnout nové přístupové údaje.

Vytvoření uživatelského profilu je dobrovolné. Veškeré plánování lze provést i bez registrace, v takovém případě však nejsou k dispozici všechny funkce programu.
Uzavřete-li objednávku prostřednictvím rozhraní ELBRIDGE, budou Vaše údaje předány poskytovateli služeb a velkoobchodu s elektronikou.

3D konfigurator ENYGUIDE offline

Pomocí offline konfigurátoru ENYGUIDE lze plánovat rozvody z rozvodnic typu Enystar nebo Mi. V rámci stažení softwaru v zásadě není nutné, abyste poskytli osobní údaje. Stále se však získají údaje jako IP adresa počítače, který vyslal dotaz, datum a čas přístupu, nebo název a URL adresa. Údaje získané v rámci stahování se použijí pouze k účelu zajištění služby aktualizace a podmínek používání (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR).

Zvláštní informace o ochraně osobních údajů pro návštěvníky domovské stránky: Soubory cookie, nástroje pro analýzu/sledování, pluginy

Soubory cookie

Společnost Gustav Hensel GmbH & Co. KG používá soubory cookie. Soubory cookie jsou informace, které se při další návštěvě stránek odesílají zpět na server. Tyto soubory může číst pouze server, který je předtím uložil.
Používají se ke zvýšení uživatelské přívětivosti stránek při jejich používání (např. uložení přihlašovacích údajů pro další návštěvu). Slouží také ke shromažďování statistických údajů používání webových stránek za účelem jejich analýzy a zlepšení nabídky. Způsob používání cookies mohou ovlivnit sami uživatelé. Většina internetových prohlížečů je nastavena tak, aby soubory cookie přijímaly automaticky. Tuto funkci však lze kdykoli vypnout v nastavení prohlížeče. Prohlížeč také můžete nastavit tak, aby Vás upozornil pokaždé, když se chystá odeslat soubor cookie.

Nástroje pro analýzu/sledování

Níže uvedená opatření pro sledování použijeme výhradně na základě Vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Tato opatření pro sledování používáme s cílem zajistit požadovanou formu a trvalou optimalizaci našich webových stránek. Opatření pro sledování dále používáme k získání statistických údajů týkajících se našich webových stránek a k optimalizaci zobrazovaných nabídek. Aktuální účely zpracování údajů a kategorie údajů jsou uvedeny v pokynech pro příslušné nástroje sledování.

Google Analytics

Za účelem zajištění požadované formy a trvalé optimalizace našich stránek používáme Google Analytics, což je služba pro webovou analýzu od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Opatření pro sledování dále používáme k získání statistických údajů týkajících se našich webových stránek a k optimalizaci zobrazovaných nabídek. Toto zpracování probíhá výhradně na základě vašeho předchozího souhlasu (více viz část „Soubory cookie“).

Služba Google Analytics pro nás vytváří pseudonymizované profily využívání. Údaje o používání webových stránek získané pomocí souboru cookie nastaveného službou Google Analytics, jako jsou například

 • název, verze a typ prohlížeče
 • použitý operační systém
 • URL odkazujícího serveru (předtím navštívené stránky)
 • název uživatele počítače, který požádal o přístup (IP adresa)
 • čas, kdy server přijal dotaz

se předávají na server společnosti Google a tam se také uloží. Tyto informace se používají k vyhodnocení používání webových stránek, vytváření sestav o aktivitách na webových stránkách a k dalším účelům souvisejícím s průzkumem trhu a zajištění požadované formy těchto internetových stránek. Tyto informace se případně mohou předat třetím stranám také v případech, kdy je to stanoveno zákonem, nebo provádí-li tyto třetí strany smluvní zpracování těchto údajů. V žádném případě není s daty společnosti Google spojena vaše IP adresa. IP adresy se anonymizují, aby nebylo možné žádné přiřazení (maskování IP adresy).

Ukládání souborů cookie můžete kdykoli zakázat a udělený souhlas s jejich ukládáním můžete také kdykoli odvolat pomocí příslušného nastavení ve Vašem webovém prohlížeči. Upozorňujeme Však, že v takovém případě nemusí být některé funkce těchto webových stránek k dispozici.

Vedle toho také můžete zakázat shromažďování údajů o používání těchto webových stránek (včetně IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google, a to stažením a instalací doplňku do prohlížeče (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Namísto doplňku do prohlížeče, zvláště pak v případě prohlížečů na mobilních zařízeních, můžete shromažďování údajů prostřednictvím služby Google Analytics zakázat kliknutím na tento odkaz (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de). EUloží se tím tzv. opt-out cookie, které znemožní další shromažďování Vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek. Opt-out cookie znemožňující shromažďování údajů platí pouze pro tento prohlížeč a pouze pro naše webové stránky a uloží se do vašeho počítače či zařízení. Pokud cookies v tomto prohlížeči odstraníte, budete muset opt-out cookie znovu nastavit.

Další informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti se službou Google Analytics jsou dostupné na stránce podpory služby Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

Společnost Google vyhověla podmínkám štítu EU–US na ochranu soukromí („Privacy Shield“), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Odkazy na webové stránky a sociální média

Na webových stránkách společnosti Gustav Hensel GmbH & Co. KG mohou být uvedeny odkazy na jiné webové stránky. Společnost Gustav Hensel GmbH & Co. KG nemá vliv na redakční obsah takových stránek ani na dodržování pravidel pro ochranu údajů ze strany jejich provozovatelů.

Naše internetové stránky obsahují pouze odkazy, neobsahují žádné doplňky pro sociální média. Konkrétně se jedná o Facebook, Twitter a Youtube. Při používání těchto služeb respektujte jejich pravidla pro ochranu údajů.

Doba uložení údajů

Vaše údaje uložíme na tak dlouhou dobu, která je nutná pro splnění účelů zpracování. Pracujete-li s online verzí konfigurátoru ENYGUIDE, budou Vaše údaje uloženy, dokud neodvoláte svůj souhlas.

%%!CC_PRIVACY_POLICY_CONTENT.text!#2%%

Právní informace

Odpovědnost za obsah nese:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Gustav-Hensel-Str. 6
D-57368 Lennestadt
Telefon: +49 (0) 2723/609-0
Fax: +49 (0) 2723/60052
info@hensel-electric.de

Společnost je komanditní společnost, okresní soud v Siegenu, obchodní rejstřík oddíl A č. 6873.
Osobně ručícím společníkem je společnost Hensel Verwaltungs-GmbH, okresní soud v Siegenu, obchodní rejstřík oddíl B č. 6140.
Ředitelé: P. C. Hensel (ředitel)、F. Dubberke、M. Lehr
DIČ: DE 126183638

Informace a prohlášení na těchto internetových stránkách nejsou závazné. Společnost Gustav Hensel GmbH & Co. KG odmítá jakoukoli odpovědnost za správnost a úplnost jejich obsahu. Vlastnosti produktů nejsou zaručeny ani zajištěny. Chyby v obsahu budou opraveny, jakmile budou zjištěny. Aktualizace obsahu probíhá se zpožděním, obsah těchto stránek proto nemusí být vždy aktuální. Chcete-li znát stav, technické údaje a dostupnost produktů, kontaktujte nás. Odkazy na jiné internetové stránky se průběžně nekontrolují. Odmítáme proto jakoukoli odpovědnost za obsah na odkazovaných stránkách.

Stažení dat a softwaru

Společnost Gustav Hensel GmbH & Co. KG odmítá jakoukoli odpovědnost za bezchybnost dat a softwaru, které lze stáhnout z internetových stránek. Společnost Gustav Hensel GmbH & Co. KG kontroluje software na přítomnost virů. Doporučuje však veškerý stažený software a data zkontrolovat nejnovějším antivirovým softwarem.

Autorská práva a jiná zvláštní ochranná práva

Obsah těchto internetových stránek je chráněn autorskými právy. Kopie informací na internetových stránkách může být uložena na pouze jednom počítači pro nekomerční a interní použití. Grafika, texty, loga, obrázky atd. lze stáhnout, reprodukovat, zkopírovat, změnit, zveřejnit, odeslat nebo použít v jakékoli jiné formě pouze s písemným souhlasem společnosti Gustav Hensel GmbH & Co. KG. Názvy produktů a společností zmíněné v tomto obsahu mohou být registrovanými ochrannými značkami nebo názvy značek. Nepovolené použití může vést ke vzniku nároků na odškodnění a zdržovacích nároků.

Ochrana soukromí a osobních údajů

Nelze zaručit, že při přenosu informací nebo osobních údajů poskytnutých naší společnosti nebude „naslouchat“ žádná třetí strana.

Ručení

Společnost Gustav Hensel GmbH & Co. KG neručí za žádné škody, zvláště pak za škody přímé, škody následné, za ztrátu dat, ztrátu zisku, selhání systému nebo produkce, vzniklé v důsledku použití těchto internetových stránek nebo stažení dat. Vyloučení odpovědnosti se nevztahuje na škody vzniklé v souvislosti s použitím těchto internetových stránek nebo stažením dat, pokud k nim došlo v důsledku zlého úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Právní vztah mezi Vámi a společností Gustav Hensel GmbH & Co. KG vzniklý v důsledku použití internetových stránek podléhá právnímu řádu Spolkové republiky Německo. Případné právní spory s plně kvalifikovanými obchodníky vzniklé v souvislosti s použitím těchto internetových stránek budou podléhat jurisdikci registrovaného sídla společnosti Gustav Hensel GmbH & Co. KG ve městě Lennestadt.


Realizace

conze UG(haftungsbeschränkt) DieDreiDe UG(haftungsbeschränkt)
%%!CC_IMPRINT_CONTENT.text!#2%%