Wykorzystujemy pliki cookie

%%CC_HEADLINE.text#2%%

W celu zapewnienia Państwu optymalnego designu naszej strony internetowej i możliwości jej stałego ulepszenia wykorzystujemy pliki cookie oraz zewnętrzne komponenty. Sami mogą Państwo zdecydować, które usługi będą dozwolone. Dodatkowe informacje dostępne są w naszej Polityce Prywatności.

%%CC_NOTICE.text#2%%
Konfiguruj
%%CC_BUTTON_CONFIGURE.text#2%%
X

Polityka prywatności zgodnie z art. 13 RODO

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą.

Ochrona danych osobowych, a w szczególności ochrona Państwa danych, jest dla nas niezwykle ważna. Poniżej chcielibyśmy przedstawić Państwu informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych.

Gromadzenie danych osobowych

Dane osobowe to informacje, dzięki którym można zidentyfikować określonego użytkownika, tzn. informacje, które można przypisać do danej osoby. Należy do nich imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Do danych osobowych zaliczane są również informacje dotyczące preferencji, hobby, członkostwa lub odwiedzanych stron internetowych.

Zasadniczo mają Państwo dostęp do wszystkich stron internetowych firmy Gustav Hensel GmbH & Co. KG bez konieczności podawania swoich danych osobowych. Jeśli w indywidualnych przypadkach wymagane jest podanie nazwiska, adresu lub innych danych osobowych, zostaną Państwo o tym wcześniej poinformowani. Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celu optymalnej poprawy jakości usług świadczonych przez firmę Gustav Hensel GmbH & Co. KG.

Jeśli zdecydują się Państwo na przekazanie swoich danych osobowych firmie Gustav Hensel GmbH & Co. KG za pośrednictwem Internetu, aby umożliwić np. przetwarzanie korespondencji lub realizację zamówień, to dane te będą traktowane z zachowaniem należytej staranności zgodnie ze ścisłymi przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w połączeniu z nową federalną ustawą o ochronie danych osobowych (BDSG-neu).

Po wejściu na stronę internetową firma Gustav Hensel GmbH & Co. KG otrzymuje dane użytkownika, które są przechowywane dla celów bezpieczeństwa i w określonych przypadkach mogą umożliwić identyfikację (np. adres IP, data, godzina i przeglądane strony). Dane te są przechowywane przez firmę Gustav Hensel GmbH & Co. KG w celu poznania zachowania użytkownika i tworzenia statystyk. We wszystkich podejmowanych działaniach przestrzegane są wysokie standardy bezpieczeństwa zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych w teleusługach (niem. TDDSG) i rozporządzeniu o ochronie danych osobowych w przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych (niem. TDSV). Dane nie będą przetwarzane w celach osobistych. Zastrzegamy sobie prawo do statystycznej oceny zanonimizowanego zbioru danych.

Wskazówki ogólne: Administrator i Państwa prawa

Ochrona Państwa danych ma dla nas priorytetowe znaczenie. W niniejszych zasadach polityki prywatności chcielibyśmy przekazać Państwu następujące informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Gustav-Hensel-Str. 6
D-57368 Lennestadt
Telefon: +49 (0) 2723/609-0
Telefax: +49 (0) 2723/60052
E-mail: info@hensel-electric.de

Szczegółowe informacje dotyczące naszego przedsiębiorstwa, danych osób upoważnionych do reprezentacji i innych możliwości kontaktu znajdują się na stronie internetowej https://www.hensel-electric.de/de-de/impressum/

Nasz inspektor ochrony danych osobowych

W naszym przedsiębiorstwie powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych.

Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Pan Ralf Cordes
Gustav-Hensel-Str. 6
D-57368 Lennestadt
Telefon: +49 (0) 2723/609-0
Telefax: +49 (0) 2723/60052
E-mail: datenschutz@hensel-electric.de

Państwa prawa

W ramach ustawowych wytycznych każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO, prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO, prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO. Praw tych można dochodzić jedynie w ramach przepisów ustawowych.

Jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo wycofać tę zgodę w każdej chwili bez podawania przyczyny ze skutkiem na przyszłość. Przetwarzanie danych na podstawie udzielonej zgody jest legalne do momentu jej wycofania.

RODO, to mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych, chyba że wykażecie Państwo istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dalsze przetwarzanie danych służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń prawnych.

Odpowiednie podstawy prawne dla przetwarzania danych zostały określone w dalszej części.

Prawo do wniesienia skargi

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli Państwa zdaniem dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Aktualność i zmiana niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności jest aktualna i obowiązuje od czerwca 2020 r. W związku z dalszym rozwojem naszej strony internetowej i ofert lub w związku ze zmianą wymogów prawnych lub urzędowych może zaistnieć konieczność odpowiedniej zmiany niniejszej polityki prywatności. Aktualną wersję polityki prywatności mogą Państwo w każdej chwili pobrać i wydrukować ze strony internetowej https://enyguide.de/pl/Enyguide/PrivacyPolicy/PrivacyPolicy_pl.html.

Ogólne informacje dotyczące ochrony danych dla użytkowników strony internetowej

Niniejsza informacja dotycząca ochrony danych obowiązuje w celu przetwarzania danych na stronie internetowej www.enyguide.de.

Które dane są przetwarzane?

Odwiedziny na naszej stronie internetowej

Podczas przeglądania naszej strony internetowej i odwiedzania jej przeglądarka używana w Państwa urządzeniu końcowym automatycznie wysyła informacje do serwera naszej strony internetowej. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tzw. pliku dziennika. Następujące informacje są zapisywane bez Państwa udziału i przechowywane aż do momentu ich automatycznego usunięcia, z reguły po upływie jednego tygodnia:

 • adres IP komputera wysyłającego prośbę o informację,
 • data i godzina uzyskania dostępu,
 • nazwa i adres URL pobranego pliku,
 • adres URL strony internetowej, z której uzyskano dostęp do naszej strony,
 • używana przeglądarka oraz system operacyjny Państwa komputera, a także nazwa Państwa dostawcy Internetu.

Ponadto podczas przeglądania naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie, usług analitycznych, innych narzędzi oraz wtyczek (patrz „Szczególne informacje dotyczące plików cookie i narzędzi do analizy”).

Przekazywanie danych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż określone w niniejszej polityce prywatności. Państwa dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO,
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 f) RODO przekazanie tych danych jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodów, aby zakładać, że mają Państwo nadrzędny prawnie uzasadniony interes w nieprzekazaniu tych danych,
 • istnieje obowiązek prawny przekazania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO,
 • jest to konieczne do realizacji stosunków umownych z Państwem zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO lub
 • przetwarzanie danych zleciliśmy zgodnie z art. 28 RODO umownie zobowiązanemu i wybranemu z należytą starannością podmiotowi przetwarzającemu.

Ochrona danych

W ramach wizyty na stronie internetowej korzystamy z popularnej procedury SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Państwa przeglądarkę. Ogólnie jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, zamiast tego użyjemy 128-bitowej technologii v3. To, czy pojedyncza strona naszej witryny jest zaszyfrowana, pokazuje zamknięta ilustracja klucza - lub ikona kłódki na dolnym pasku Państwa przeglądarki.

Ponadto stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieupoważnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym.

Konfigurator 3D ENYGUIDE online

Dzięki konfiguratorowi ENYGUIDE mają Państwo możliwość zaprojektowania rozdzielnic systemu Mi lub Enystar. W tym celu przechowywane są dane odnoszące się do danego projektu. Istnieje możliwość rejestracji. W tym celu dla każdego klienta tworzony jest dostęp chroniony hasłem. Dane podane podczas rejestracji będą wykorzystywane wyłącznie do logowania się w ENYGUDIE (podstawa prawna: art. 6, ust. 1, lit. b) RODO). Dzięki temu mają Państwo możliwość przeglądania i dalszego przetwarzania utworzonych wcześniej projektów. Państwa dane są przechowywane na naszych serwerach i nie będą udostępniane osobom trzecim. Prosimy o zachowanie w tajemnicy swojego hasła, aby zapobiec nadużyciom i zapewnić aktualizację Państwa danych w Państwa własnym interesie. Są Państwo odpowiedzialni za wszystkie procesy zainicjowane pod swoją nazwą użytkownika, o ile ponoszą Państwo za nie odpowiedzialność.

Jeśli zapomnieli Państwo swoich danych dostępowych, odpowiednio przetworzymy Państwa adres e-mail w celu umożliwienia wysyłki nowych danych dostępowych.

Tworzenie profilu użytkownika jest dobrowolne. Projektowanie można przeprowadzać bez rejestracji, ale w tym przypadku nie wszystkie funkcje programu będą dostępne.
Jeśli złożą Państwo zamówienie poprzez interfejs ELBRIDGE, Państwa dane zostaną przekazane dostawcy.

Konfigurator 3D ENYGUIDE offline

Dzięki konfiguratorowi ENYGUIDE – offline mają Państwo możliwość zaprojektowania offline rozdzielnic w systemie Mi lub Enystar. Podczas pobierania oprogramowania z reguły nie ma konieczności podawania danych osobowych. Jednakże gromadzone są dane takie jak adres IP używanego komputera, data i godzina dostępu oraz nazwa i adres URL pobranego pliku. Dane zgromadzone w procesie pobierania są gromadzone wyłącznie w celu umożliwienia identyfikacji, aktualizacji usług oraz przestrzegania warunków użytkowania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO).

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych dla użytkowników strony internetowej: pliki cookies, narzędzia do analizy / śledzenia, wtyczki

Pliki cookies

Spółka Gustav Hensel GmbH & Co. KG wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to informacje, które są wysyłane z powrotem na nasz serwer podczas kolejnej wizyty użytkownika na stronie internetowej. Można je odczytać tylko przez serwer, który je wcześniej zapisał.
Z jednej strony służą one poprawie jakości i funkcjonalności naszej strony, a tym samym użytkownikowi (np. przechowywanie danych do logowania). Z drugiej strony, służą one do gromadzenia danych statystycznych na temat korzystania ze strony internetowej oraz do ich analizy w celu ulepszenia oferty. Użytkownicy mogą mieć wpływ na korzystanie z plików cookie. Większość przeglądarek jest ustawiona w taki sposób, że automatycznie akceptuje pliki cookie. Funkcję tę można jednak w każdej chwili wyłączyć w przeglądarce. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby wysyłała powiadomienia, gdy tylko zostaną wysłane pliki cookie.

Narzędzia do analizy i śledzenia

Wymienione poniżej i stosowane przez nas procedury śledzenia są realizowane wyłącznie na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO. Dzięki stosowanym procedurom śledzenia chcemy zagwarantować, że nasza strona internetowa będzie zaprojektowana zgodnie z wymaganiami użytkowników i będzie stale optymalizowana. Z drugiej strony procedur śledzenia używamy do statystycznych rejestrów dotyczących korzystania z naszej strony internetowej i jej oceny w celu optymalizacji naszej oferty specjalnie dla Państwa. Odpowiednie cele przetwarzania danych i kategorie danych można znaleźć we wskazówkach do stosownych narzędzi śledzenia.

Google Analytics

W celu dostosowania naszych stron do Państwa potrzeb i ich ciągłej optymalizacji, korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez firmę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Z drugiej strony procedur śledzenia używamy do statystycznych rejestrów dotyczących korzystania z naszej strony internetowej i jej oceny w celu optymalizacji naszej oferty specjalnie dla Państwa. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa wcześniejszej zgody (patrz wyżej w punkcie "Pliki cookie").

Google Analytics tworzy dla nas pseudonimowe profile użytkowników. Informacje generowane przez plik cookie Google Analytics dotyczące korzystania z tej strony internetowej, takie jak

 • typ/wersja przeglądarki,
 • używany system operacyjny,
 • odsyłacz URL (poprzednio odwiedzana strona),
 • nazwa hosta komputera, z którego nastąpiło wejście (adres IP),
 • godzina wysłania zapytania do serwera,

są przekazywane na serwer Google i tam przechowywane. Informacje te są wykorzystywane do oceny sposobu korzystania ze strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu do celów badań rynkowych i kształtowania tych stron internetowych zgodnie z zapotrzebowaniem użytkownika. Informacje te mogą być również przekazywane osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na nasze zlecenie. W żadnym wypadku firma Google nie powiąże Państwa adresu IP z innymi danymi. Adresy IP są anonimowe, w związku z czym ich przypisanie nie jest możliwe (maskowanie IP).

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z instalacji plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce nawet po uprzednio udzielonej zgodzie; jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie może nie być możliwe.

Mogą Państwo również zrezygnować z pobierania danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) oraz z przetwarzania tych danych przez firmę Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Alternatywnie w dodatku do przeglądarki, szczególnie w przypadku przeglądarek na przenośnych urządzeniach końcowych, mogą Państwo również zrezygnować z pobierania danych przez Google Analytics, klikając w link (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de). Instalowany jest plik cookie opt-out, który uniemożliwi przyszłe pobieranie Państwa danych podczas odwiedzania tej strony internetowej. Plik cookie opt- out działa tylko w tej przeglądarce, tylko dla naszej strony internetowej i jest przechowywany na Państwa urządzeniu. Jeśli usuną Państwo pliki cookies w tej przeglądarce, to plik cookie opt-out należy zainstalować ponownie.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych związanej z Google Analytics znajdą Państwo w zakładce pomoc Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

Google przestrzega zasad określonych w ramach programu Tarcza Prywatności UE-USA (Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Linki do innych stron internetowych i mediów społecznościowych

Strony internetowe spółki Gustav Hensel GmbH & Co. KG mogą zawierać linki do innych stron internetowych. Spółka Gustav Hensel GmbH & Co. KG nie ma wpływu na redakcyjną treść innych stron internetowych i na to, czy prowadzący je operatorzy przestrzegają przepisów o ochronie danych osobowych.

Nasze strony internetowe zawierają linki i nie zawierają wtyczek do serwisów mediów społecznościowych. Chodzi w szczególności o Facebook, Twitter i YouTube. Podczas korzystania z usług tych serwisów należy przestrzegać ich polityki prywatności.

Okres przechowywania danych

Państwa dane przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów związanych z ich przetwarzaniem. Pracując z wersją online ENYGUIDE jako użytkownik zarejestrowany, Państwa dane są przechowywane do momentu wycofania zgody.

%%!CC_PRIVACY_POLICY_CONTENT.text!#2%%

Informacja prawna

Odpowiedzialność za treść ponosi:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Gustav-Hensel-Str. 6
D-57368 Lennestadt
Telefon: +49 (0) 2723/609-0
Telefaks: +49 (0) 2723/60052
info@hensel-electric.de

Podmiot jest spółką komandytowo-handlową zarejestrowaną w Wydziale A Rejestru Handlowego prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Siegen pod numerem 6873.
Podmiotem odpowiadającym majątkiem osobistym jest spółka Hensel Verwaltungs-GmbH zarejestrowana w Wydziale B Rejestru Handlowego prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Siegen pod numerem 6140.
Zarząd: P. C. Hensel (przewodniczący)、F. Dubberke、M. Lehr
Nr VAT: DE 126183638

Informacje i oświadczenia zawarte na tych stronach internetowych nie są wiążące. Spółka Gustav Hensel GmbH & Co. KG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność treści. Właściwości produktu nie są gwarantowane ani zapewnione. Wszelkie błędy w treści zostaną poprawione, gdy tylko wyjdą na jaw. Aktualizacja podlega przesunięciu w czasie, dlatego zawartość stron internetowych może nie być zawsze aktualna. Prosimy przesyłać zapytania o informacje techniczne oraz dostępność produktów i usług. Odnośnik do innych witryn w Internecie nie są nieustannie sprawdzane. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron, do których prowadzą odnośniki.

Pobieranie danych i oprogramowania

Spółka Gustav Hensel GmbH & Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za integralność danych i oprogramowania, które można pobrać ze stron internetowych. Spółka Gustav Hensel GmbH & Co. KG sprawdza oprogramowanie pod kątem wirusów. Zalecamy jednak, aby mimo to sprawdzić dane i oprogramowanie pod kątem wirusów po pobraniu przy użyciu najnowszego oprogramowania antywirusowego.

Prawa autorskie i inne szczególne prawa ochronne

Zawartość tych stron internetowych jest chroniona prawem autorskim. Kopia informacji zawartych na stronach internetowych może być przechowywana tylko na jednym komputerze na potrzeby użytku niekomercyjnego i wewnętrznego. Grafiki, teksty, logo, zdjęcia itp. mogą być pobierane, powielane, kopiowane, zmieniane, publikowane, przesyłane, przekazywane lub wykorzystywane w jakiejkolwiek innej formie tylko po uzyskaniu pisemnej zgody spółki Gustav Hensel GmbH & Co. KG. Wymienione nazwy produktów i firm mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub nazwami handlowymi. Nieautoryzowane użycie może skutkować roszczeniami o odszkodowanie i żądaniem zaprzestania.

Ochrona danych osobowych i poufność

Nie ma gwarancji, że przesłane do nas informacje lub dane osobowe nie zostaną „przechwycone” przez osoby trzecie podczas transmisji.

Odpowiedzialność

Spółka Gustav Hensel GmbH & Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za szkody, w szczególności za szkody bezpośrednie lub następcze, utratę danych, utratę zysków, awarie systemu lub przerwy w produkcji wynikające z korzystania z tych stron internetowych, lub pobierania danych. Wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania, jeśli szkody spowodowane korzystaniem ze stron internetowych lub pobieraniem danych są spowodowane złym zamiarem, lub poważnym zaniedbaniem. Stosunek prawny, który powstaje między Państwem a spółką Gustav Hensel GmbH & Co. KG w wyniku korzystania ze stron internetowych podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec. W przypadku sporów prawnych, wynikających z korzystania z tych stron internetowych, sądem właściwym jest sąd właściwy dla oficjalnej siedziby spółki Gustav Hensel GmbH & Co. KG w Lennestadt.

Realizacja

conze UG(haftungsbeschränkt) DieDreiDe UG(haftungsbeschränkt)
%%!CC_IMPRINT_CONTENT.text!#2%%