Kolačiće koristimo

%%CC_HEADLINE.text#2%%

Koristimo kolačiće i spoljne komponente da bismo na optimalan način dizajnirali našu veb-lokaciju za vas i da bismo je neprestano poboljšavali. Možete odabrati koje usluge želite da omogućite. Više informacija možete pronaći u našoj politici privatnosti.

%%CC_NOTICE.text#2%%
Podesi
%%CC_BUTTON_CONFIGURE.text#2%%
X

Preporuke za zaštitu podataka prema čl. 13 Opšte uredbe o zaštiti podataka

Raduje nas interesovanje za našu firmu i prisustvo na internetu.

Zaštita podataka i posebno zaštita Vaših podataka su nama veoma važni. U daljem tekstu želimo da Vas obavestimo o prikupljanju i korišćenju ličnih podataka.

Prikupljanje ličnih podataka

Lični podaci su informacije, uz pomoć kojih se jedna osoba može odrediti, dakle podaci, koji povratno mogu dovesti do jedne osobe. U to spadaju ime, e-mail adresa ili broj telefona. Ali takođe u lične podatke spadaju podaci o interesovanjima, hobijima, članstvima ili koje web stranice je neko pregledao.

Vi možete kao opšte pravilo pozvati sve internet stranice firme Gustav Hensel GmbH & Co. KG, bez davanja podataka o Vašoj ličnosti. Ako su u pojedinačnom slučaju potrebni Vaše ime, Vaša adresa ili drugi lični podaci, Vama će pre toga biti skrenuta pažnja na to. Vaši lični podaci za korišćenje se koriste, da bi servis firme Gustav Hensel GmbH & Co. KG za Vas bio što je moguće prijatnije dizajniran i poboljšan.

Kada se odlučite, da firmi Gustav Hensel GmbH & Co. KG prepustite lične podatke preko interneta, da bi se time na primer odvijalo dopisivanje ili jedna porudžbina mogla biti izvršena, shodno strogim odredbama Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO) u vezi sa Saveznim zakonom o zaštiti podataka novi (BDSG-novi) sa ovim podacima će se pažljivo postupati.

Putem pozivanja internet stranice firma Gustav Hensel GmbH & Co. KG dobija podatke o korišćenju, koji će za bezbednosne namene biti skladišteni i verovatno dozvoliti identifikaciju (na primer IP-adresa, datum, vreme i pregledane stranice). Ovi podaci će biti procenjeni od strane firme Gustav Hensel GmbH & Co. KG, da bi se upoznalo ponašanje korisnika i sastavile statistike. Pri tome se kod svih mera poštuju visoki bezbednosni standardi Zakona o zaštiti podataka tele-usluga (TDDSG) i Opšte uredbe o zaštiti podataka za telekomunikacione firme (TDSV). Ne vrši se nikakva lična procena. Statistička procena anonimiziranih zapisa podataka rezervisana je za nas.

Opšte preporuke: Odgovorno lice i Vaša prava

Zaštita Vaših podataka nama je veoma važna. Sa našom Preporukom o zaštiti podataka želimo da Vam damo sledeće informacije u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka.

Odgovorna osoba za obradu podataka

Odgovoran za obradu podataka je:

Firma Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Gustav-Hensel-Str. 6
D-57368 Lennestadt
telefon: +49 (0) 2723/609-0
telefaks: +49 (0) 2723/60052
e-mail: info@hensel-electric.de

Dalje informacije u vezi sa našom firmom, podatke u vezi sa osobama ovlašćenim za zastupanje i dalje mogućnosti kontakta naći ćete pod https://www.hensel-electric.de/de-de/impressum/

Mi smo za našu firmu imenovali Lice ovlašćeno za zaštitu podataka.

Firma Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Gospodin Ralf Cordes
Gustav-Hensel-Str. 6
D-57368 Lennestadt
telefon: +49 (0) 2723/609-0
telefaks: +49 (0) 2723/60052
e-mail: datenschutz@hensel-electric.de

Vaša prava

Svaka pogođena osoba ima u okviru zakonskih zahteva pravo na informaciju prema čl. 15 Opšte uredbe o zaštiti podataka, pravo na ispravljanje prema čl. 16 Opšte uredbe o zaštiti podataka, pravo na brisanje prema čl. 17 Opšte uredbe o zaštiti podataka, pravo na ograničenje obrade po čl. 18 Opšte uredbe o zaštiti podataka, kao i pravo na prenosivost podataka po čl. 20 Opšte uredbe o zaštiti podataka. Utvrđivanje prava se može vršiti samo u zakonski postavljenim okvirima.

Ukoliko se obrada podataka vrši na osnovu Vaše saglasnosti, Vi istu možete opozvati u svakom trenutku bez navođenja razloga sa dejstvom za ubuduće. Zakonitost obrada pre trenutka opoziva ostaje time nedirnuta.

Ukoliko se obrada podataka vrši na osnovu našeg ovlašćenog interesa u smislu čl. 6 stav 1 str. 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka, Vama stoji na raspolaganju pored toga u svakom trenutku pravo na prigovor protiv obrade, ukoliko sa naše strane ne mogu biti dokazani obavezujući legitimni razlozi, koji prevazilaze Vaše interese, prava i slobode, ili dalju obradu utvrđivanja prava, sprovođenja ili odbrane pravnih zahteva.

Na svaki relevantan pravni osnov za obradu u daljem tekstu biće skrenuta pažnja.

Pravo žalbe

Vama u svakom trenutku pripada pravo žalbe kod nadzornog tela za zaštitu podataka. Ukoliko ste Vi mišljenja, da se obrada Vaših ličnih podataka ne vrši u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka, mi želimo da Vas ljubazno zamolimo za to, da stupite u kontakt sa nama ili sa našim licem ovlašćenim za zaštitu podataka.

Aktuelnost i izmena ove Izjave o zaštiti podataka

Ova Izjava o zaštiti podataka je trenutno važeća i to Na dan Jun 2020. Daljim razvojem naše web stranice i ponuda o tome ili na osnovu izmenjenih zakonskih odnosno zvaničnih zahteva može postati neophodno, da se ova Izjava o zaštiti podataka izmeni. Svaka važeća Izjava o zaštiti podataka može u svakom trenutku na Web stranici pod https://enyguide.de/rs/Enyguide/PrivacyPolicy/PrivacyPolicy_rs.html. sa Vaše strane biti preuzeta i odštampana.

Opšte preporuke za zaštitu podataka za posetioca Početna internet stranica kompanije (Homepage)

Ova Informacija o zaštiti podataka važi za obradu podataka na web stranici www.enyguide.de.

Koji podaci se obrađuju?

Prilikom posete naše web stranice

Prilikom pozivanja i posećivanja naše web stranice od strane na Vašem terminalu za korišćenje dolazećeg Browser-a biće poslate automatske informacije na server naše web stranice. Ove informacije će privremeno biti skladištene u takozvanoj Datoteci zapisa (Logfile). Sledeće informacije će pri tom bez Vašeg činjenja biti obuhvaćene i do automatskog brisanja, po pravilu po isteku jedne nedelje, skladištene:

 • IP-adresa traženog računara,
 • datum i vreme pristupa,
 • ime i URL preuzete datoteke,
 • web stranica, sa koje je usledio pristup (Preporuka-URL),
 • korišćeni Browser i po potrebi operativni sistem Vašeg računara kao i ime Vašeg pružaoca usluga pristupa (Access-Providers).

Pored toga prilikom posete naše web stranice mi postavljamo kolačiće, usluge analiziranja, ostale alate i povezivanja (s tim u vezi pogledaj "Posebne preporuke za kolačiće i alate za analiziranje")

Prosleđivanje podataka

Prenos Vaših ličnih podataka trećim licima u svrhe drugačije od u daljem tekstu navedenih se ne vrši. Mi prosleđujemo Vaše lične podatke trećim licima samo, ako i ukoliko:

 • ste Vi prema čl. 6 stav 1 str. 1 slovo a Opšte uredbe o zaštiti podataka dali Vašu izričitu saglasnost sa tim,
 • prosleđivanje prema čl. 6 stav 1 str. 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka u vezi sa utvrđivanjem prava, sprovođenjem ili odbranom pravnih zahteva je neophodno i nema razloga za pretpostavku da Vi imate preovlađujući legitimni interes za neprosleđivanje Vaših podataka,
 • za prosleđivanje prema čl. 6 stav 1 str. 1 slovo c Opšte uredbe o zaštiti podataka postoji zakonska obaveza,
 • ovo je prema čl. 6 stav 1 str. 1 slovo b Opšte uredbe o zaštiti podataka neophodno za odvijanje ugovornih odnosa sa Vama, ili
 • mi smo se za obradu podataka u smislu čl. 28 Opšte uredbe o zaštiti podataka ugovorno obavezali i pažljivo odabrani ugovorni obrađivači poslužuju.

Sigurnost podataka

Unutar posete web stranice mi koristimo rasprostranjeni SSL-postupak (Secure Socket Layer) u vezi sa svakim najvišim nivoom šifrovanja, koji je podržan od strane Vašeg Browsera. Po pravilu se pri tome radi o 256 Bit šifrovanju. U slučaju da Vaš Browser ne podržava 256-Bit šifrovanje, mi se umesto toga povlačimo na 128-Bit v3 tehnologiju. Da li se pojedinačna stranica našeg internet predstavljanja prenosi šifrovano, Vi ćete prepoznati na zatvorenoj prezentaciji ikonice šifre odnosno ikonice zaključavanja na donjoj statusnoj traci Vašeg Browsera.

Mi se osim toga služimo podesnim tehničkim i organizacionim bezbednosnim merama, da bismo Vaše podatke štitili od slučajnih ili namernih manipulacija, delimičnog ili potpunog gubitka, uništenja ili od neovlašćenih pristupa trećih lica. Naše bezbednosne mere se shodno tehnološkom razvoju stalno popravljaju.

3D-konfigurator ENYGUIDE on-line

Sa konfiguratorom ENYGUIDE mogu se planirati Distributivni ormani od Mi-kućišta ili Enystar-kućišta. Za to se skladište podaci koji se odnose na ugovore. Postoji mogućnost registracije. Za to se za svakog kupca postavlja lozinkom zaštićeni pristup. U okviru registracije prikupljeni podaci se koriste samo u svrhu prijave na ENYGUIDE (Pravni osnov: Čl. 6, stav 1, slovo B Opšte uredbe o zaštiti podataka). Putem ovoga planirani projekti se mogu pregledati i dalje obraditi. Vaši podaci se skladište na našim serverima i ne prosleđuju se trećim licima.
Molimo Vas da pažljivo vodite računa o čuvanju tajne Vaše lozinke, da bi sprečili zloupotrebu i pobrinite se u Vašem interesu za aktuelnost Vaših podataka. Vi ste odgovorni za celokupne procese, koji su pokrenuti pod Vašim korisničkim imenom, u meri u kojoj ste za njih krivično odgovorni.

Ako ste zaboravili pristupne podatke, mi obrađujemo Vašu e-mail adresu, da bismo mogli da Vam dostavimo nove pristupne podatke.

Postavljanje korisničkog profila je dobrovoljno. Sva planiranja mogu takođe biti izvršena bez registracije, ali u tom slučaju sve programske funkcije ne stoje na raspolaganju.
Čim zaključite jednu porudžbinu preko interfejsa ELBRIDGE, Vaši podaci će biti prosleđeni provajderu i firmi Elektrogroßhandel.

3D-konfigurator ENYGUIDE off-line

Sa konfiguratorom ENYGUIDE – offline postoji mogućnost, da se Distributivni ormani od Mi-kućišta ili Enystar-kućišta planiraju off-line. U okviru Software-preuzimanja nije u osnovi neophodno navođenje ličnih podataka. Još se prikupljaju podaci kao IP-adresa traženog računara, datum i vreme pristupa, ime i URL pozvanog. Podaci preuzeti u okviru preuzimanja se preuzimaju samo u svrhu praćenja, usluga ažuriranja i u skladu sa uslovima korišćenja (Pravni osnov: Čl. 6, stav 1, slovo b i f Opšte uredbe o zaštiti podataka).

Posebne preporuke za zaštitu podataka za posetioca Početna internet stranica kompanije (Homepage): Kolačići, alati za analizu/pretraživači, povezivanja

Kolačići

Firma Gustav GmbH & Co. KG koristi kolačiće. Kolačići su informacije, koje će prilikom sledeće on-line posete serveru biti poslate nazad. Oni mogu biti pročitani samo sa servera, koji ih je prethodno tamo postavio.
Oni služe s jedne strane korisničkoj ljubaznosti od web stranica i time korisnicima (npr. skladištenje podataka za prijavu-login). S druge strane oni služe, za obuhvatanje statističkih podataka korišćenja web stranica i da se oni mogu analizirati u svrhu poboljšanja ponude. Korisnici mogu imati uticaja na korišćenje kolačića. Većina Browser-a je podešena tako, da oni automatski prihvataju kolačiće. Ova funkcija pak u svakom trenutku može biti u Browser-u deaktivirana. Vi možete Vaš Browser podesiti tako, da Vas on obavesti, čim su kolačići poslati.

Alati za analizu/Alati za pretraživanje

U daljem tekstu navedenim i sa naše strane korišćenim merama pretraživanja se vrše isključivo prema Vašoj za ovo datoj saglasnosti po osnovu čl. 6 stav 1 str. 1 slovo a Opšte uredbe o zaštiti podataka. Sa zatim za korišćenje dolazećim merama pretraživanja mi želimo da osiguramo dizajn zasnovan na potrebama i stalnu optimizaciju naše web stranice. S druge strane mi koristimo mere pretraživanja, da bi korišćenje naše web stranice statistički obuhvatili i procenili u svrhu optimizacije naše ponude za Vas. Relevantne obrade podataka i kategorije podataka mogu se preuzeti iz tekstova Preporuka za odgovarajuće alate za pretraživanje

Google Analitika (Analytics)

U svrhu dizajna zasnovanog na potrebama i tekuće optimizacije naših stranica mi koristimo Google Analytics, službu web-analiziranja firme Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. S druge strane mi koristimo mere pretraživanja, da bi korišćenje naše web stranice statistički obuhvatili i procenili u svrhu optimizacije naše ponude za Vas. Ove obrade mi vršimo isključivo na osnovu Vaše nama prethodno date saglasnosti (uz to pogledaj gore pod "Kolačići").

Google Analytics stvara za nas pseudonimizirane profile korišćenja. Informacije proizvedene od strane Google Analytics-Cookie o Vašem korišćenju ove web stranice kao

 • Browser-tip/-verzija,
 • korišćeni operativni sistem,
 • preporuka-URL (prethodno posećena stranica),
 • ime domaćina (Hostname) računara sa kojeg se pristupa (IP-adresa),
 • vreme upita servera,

biće preneti na jedan Google server i tamo skladišteni. Informacije će biti korišćene, za procenjivanje korišćenja web stranice, za sastavljanje izveštaja o aktivnostima web stranice i za obezbeđenje dalje usluge povezane sa korišćenjem web stranice i korišćenjem interneta u svrhe istraživanja tržišta i dizajna zasnovanog na potrebama ovih internet stranica. Ove informacije se takođe po potrebi prenose trećim licima, ukoliko je to zakonom propisano ili ukoliko treća lica obrađuju ove podatke po ugovoru. Ni u kom slučaju Vaša IP-adresa neće biti povezana sa drugim podacima od Google. IP-adrese se anonimiziraju, tako da prenos nije moguć (IP-Maskiranje).

Vi možete instalaciju kolačića putem odgovarajućeg postavljanja Browser-Software takođe posle prethodno date saglasnosti u svakom trenutku ponovo sprečiti; ipak mi skrećemo pažnju na to, da u tom slučaju po potrebi celokupne funkcije ove web stranice neće moći u punom obimu biti korišćene.

Vi možete pored toga sprečiti obuhvatanje od strane kolačića proizvedenih i podataka koji se odnose na Vaše korišćenje web stranice (uključujući Vašu IP-adresu) kao i obradu podataka od strane Google, preuzimanjem Browser-dodatka i instaliranjem (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Kao alternativu u odnosu na Browser-dodatak, posebno kod Browser-a na mobilnim terminalima, Vi možete pri tome sprečiti obuhvatanje od strane Google Analytics, klikom na ovaj link (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de). Postavlja se Odustani (Opt-out)-kolačić, koji sprečava buduće obuhvatanje Vaših podataka prilikom posete ove web stranice. Odustani-kolačić važi samo u ovom Browser-u i samo za našu web stranicu i biće postavljen na Vašem uređaju. Ako brišete kolačiće u Vašem Browser-u, morate ponovo postaviti Odustani-kolačić.

Dalje informacije o zaštiti podataka u vezi sa Google Analytics možete naći u Google Analytics-Pomoć (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

Google se podvrgnuo Zaštiti privatnosti Evropske unije-Sjedinjenih američkih država (EU-US Privacy Shield),https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Linkovi prema drugim web stranicama i društvenim medijima

Web stranice firme Gustav Hensel GmbH & Co. KG sadrže po potrebi linkove prema drugim web stranicama. Firma Gustav Hensel GmbH & Co. KG nema nikakvog uticaja na redakcijski sadržaj stranih web stranica i na to, da se njihovi operateri pridržavaju odredbi o zaštiti podataka.

Naše internet stranice sadrže linkove ali ne i povezivanja prema društvenim mrežama. Po imenu to su Facebook, Twitter i Youtube. Molimo Vas da prilikom korišćenja ovih usluga obratite pažnju na njihove odredbe o zaštiti podataka.

Trajanje skladištenja

Mi skladištimo Vaše podatke toliko dugo, koliko je to neophodno za postizanje ciljeva obrade. Ako kao registrovani korisnik radite sa ENYGUIDE on-line verzijom, Vaši podaci će biti skladišteni do Vašeg opoziva.

%%!CC_PRIVACY_POLICY_CONTENT.text!#2%%

Pravno obaveštenje

Odgovorni za sadržaj:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Gustav-Hensel-Str. 6
D-57368 Lennestadt
Telefon: +49 (0) 2723/609-0
Telefaks: +49 (0) 2723/60052
info@hensel-electric.de

Kompanija je komanditno društvo, okružni sud u Zigenu (Siegen), privredni registar, sektor A br. 6873.
Lično odgovoran deoničar je Hensel Verwaltungs-GmbH, okružni sud u Zigenu (Siegen), privredni registar, sektor B br. 6140.
Direktori: P. C. Hensel (predsednik), F. Dubberke, M. Lehr
Br. za PDV: DE 126183638

Informacije i izjave na ovim internet stranicama nisu obavezujuće. Kompanija Gustav Hensel GmbH & Co. KG ne preuzima odgovornost za ispravnost i potpunost sadržaja. Svojstva proizvoda nisu zagarantovana niti osigurana. Sve greške u sadržaju biće ispravljene čim se one otkriju. Ažuriranje je sa vremenskom zadrškom i zato sadržaj internet stranica možda neće biti ažuriran u svakom trenutku. Zatražite od nas informacije o statusu, tehničkim detaljima i dostupnosti proizvoda i usluga. Veze ka drugim internet stranicama se ne proveravaju trajno. Usled toga, ne preuzimamo odgovornost za sadržaj povezanih stranica.

Preuzimanje podataka i softvera

Kompanija Gustav Hensel GmbH & Co. KG ne preuzima odgovornost za integritet podataka i softvera koji se mogu preuzeti sa internet stranica. Kompanija Gustav Hensel GmbH & Co. KG proverava softver na viruse. Međutim, preporučujemo da se podaci i softver provere na viruse nakon preuzimanja korišćenjem najnovijeg antivirusnog softvera.

Autorska prava i druga posebna zaštitna prava

Sadržaj ovih internet stranica je zaštićen autorskim pravom. Kopija informacija na internet stranicama može da se sačuva na samo jednom računaru za nekomercijalnu i internu upotrebu. Grafici, tekstovi, logotipovi, slike, itd. mogu da se preuzimaju, reprodukuju, kopiraju, menjaju, objavljuju, šalju, prenose ili koriste u svakom drugom obliku nakon pisanog odobrenja kompanije Gustav Hensel GmbH & Co. KG. Pomenuti nazivi proizvoda i kompanija mogu biti registrovani zaštitni znaci ili nazivi robnih marki. Neovlašćena upotreba može dovesti do potraživanja za naknadu štete i prava na uzdržavanje.

Zaštita ličnih podataka i poverljivost

Ne može se garantovati da nama dostavljene informacije ili lični podaci, treće strane neće „prisluškivati“ tokom prenosa.

Odgovornost

Kompanija Gustav Hensel GmbH & Co. KG nije odgovorna za štetu, posebno direktnu ili posledičnu štetu, gubitak podataka, gubitak profita, propust u sistemu ili proizvodnji koji su posledica korišćenja ovih internet stranica ili preuzimanja podataka. Ako je šteta korišćenjem internet stranica ili preuzimanjem podataka posledica zle namere ili grube nepažnje, isključenje odgovornosti se ne primenjuje. Pravni odnos između Vas i kompanije Gustav Hensel GmbH & Co. KG nastao korišćenjem internet stranica podleže zakonu Savezne Republike Nemačke. U slučaju pravnih sporova sa potpuno kvalifikovanim prodavcima koji proizlaze iz korišćenja tih internet stranica, mesto nadležnosti je registrovano sedište kompanije Gustav Hensel GmbH & Co. KG u Leneštatu (Lennestadt).

Pеализација

conze UG(haftungsbeschränkt) DieDreiDe UG(haftungsbeschränkt)
%%!CC_IMPRINT_CONTENT.text!#2%%